ระนอง-ranong tour

จังหวัดระนอง เป็นเมืองน้ำแร่ธรรมชาติ ทั้งยังเป็นเมืองขนาดเล็ก เต็มไปด้วยภูเขาและทะเล ด้วยฤดูกาลที่มีฝนตกชุกตลอดหลายปี ส่งผลให้ระนองวันนี้มีแต่ความเขียวชอุ่มของป่าธรรมชาติ อากาศที่เต็มไปด้วยโอโซน และชั้นบรรยากาศที่ไม่มีมลภาวะเป็นพิษ เหมาะกับการเป็นเมืองพักผ่อนสบายสบาย เพื่อหลีกหนีจากความวุ่นวายในเมืองขนาดใหญ่ และมลภาวะที่ไม่ดีต่อสุขภาพร่างกาย

ความเขียวรอบเมืองระนอง ซึ่งล้อมรอบด้วยภูเขา ทำให้รู้สึกใกล้ชิดภูเขา ซึ่งมองหาไม่เจอในเมืองใหญ่ เป็นความโชคดีของเมืองระนอง คือมีน้ำแร่ธรรมชาติให้อาบแช่เพื่อรักษาสุขภาพ มีทะเลสวยสวย หาดทรายที่ยังไม่ถูกทำลายไปมาก ยังคงรักษาสภาพเดิมเดิมไว้

ระนองวันนี้ยังคงสภาพ ความเป็นเมืองเล็ก สะอาด วัฒนธรรมความเป็นอยู่แบบจีนฮกเกี้ยนโบราณ ซึ่งสืบสายมาจาก ท่านคอซู้เจียง เจ้าเมืองระนองคนแรก เป็นเรื่องราวที่น่าค้นหาและน่าติดตาม ทำไมเจ้าเมืองเล็กๆ ในสมัยนั้น จึงสามารถสร้างสถานที่ประทับแรม เมื่ิอครั้นสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสหัวเมืองภาคใต้ บนภูเขาสูง "เขานิเวศน์" ได้อย่างสวยงาม

เรื่องราวระนอง น่าค้นหา น่าติดตาม ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว ความเป็นอยู่ของชาวระนอง และที่ขาดไม่ได้คือ การได้มาแช่น้ำแร่ร้อนระนอง เืพื่อสุขภาพ

Popular Posts

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | hotel in ranong , Ranong the best price