วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เจเดีย์ดาธุ ระนองและพม่า

   ระนอง  มีพื้นที่ทางทะเลเชื่อมต่อกับพม่า คือเมืองมะลิวัลย์ มะริด ต่อไปถึงทวาย ในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งยังไม่ตัดหัวเมืองทางใต้ให้อังกฤษ เมืองมะริด มะลิวัลย์ ตะนาวศรี ทวาย ยังเป็นอาณาเขตของไทย ท่านคอซูเจียง เจ้าเมืองระนองอพยพลูกหลาน ชาวจีนมาตั้งบ้านเรือนทำเหมืองแร่ เกิดชุมชนชาวจีนอพยพย้ายตามกันมา บ้างก็อาศัยทำเหมืองแร่ที่ระนอง บ้างก็ล่องสำเภา ค้าขายอยู่ที่เมืองมะลิวัลย์ มะริดบ้าง  โดยเฉพาะเมืองมะลิวัลย์ก็เป็นชาวจีนระนองข้ามฝั่งไปมาหาสู่กัน ครั้นไทยยกเมืองมะลิวัลย์ มะริด ทวาย ตะนาวศรีให้อังกฤษ  พี่น้องชาวไทย-จีนฝั่งมะลิวัลย์ มะริด ทวายก็กลายเป็นพม่า
เจดีย์ดาทุ

  เจดีย์ดาธุ ตั้งอยู่ในวัดสุวรรณคีรีวิหาร หรือวัดหน้าเมือง เป็นวัดอารามหลวงของจังหวัดระนอง ลักษณะทรงเจดีย์พม่า เชื่อกันว่าสร้างโดยคหบดีพม่า ในทุกปีชาวพม่าจะมาร่วมสมโภชพระเจดีย์ดาธุ และห่มผ้าพระเจดีย์ กันมากมาย ด้วยความศรัทธราของชาวพม่า ทั้งที่ข้ามมาจากเกาะสอง เมืองมะลิวัลย์ และชาวพม่าที่ทำงานในระนอง ในงานก็จะเป็นการสมโภชเจดีย์ มีโรงทาน ซึ่งมีทั้งอาหารไทย และอาหารพม่าซึ่งชาวพม่าก็จะจัดเตรียมไว้สำหรับชาวพม่า เป็นประเพณีหนึ่งที่ชาวระนองซึ่งเป็นคนไทยร่วมทำงานบูญกับชาวพม่า ด้วยความศรัทราเดียวกัน และวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน เห็นมั๊ยว่าระนองเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมานานแล้ว
สอบถามคุณโกศล ณ ระนอง ถึงความเป็นมาของเจดีย์ดาธุ ได้รับคำตอบว่า ชาวพม่าชื่อคุณไช่ก่าย รวมชาวพม่าสร้างไว้ กว่า 100 ปีมาแล้ว คุณโกศลริเริ่มงานสมโภชเจดีย์นี้ขึ้นมาตั้งแต่ปี 2546 เรื่อยมา ปัจจุบันมีชาวพุทธทั้งไทยและพม่า มีศรัทธราจิต เข้ามาร่วมจัดงานฉลองสมโภชทุกปี จนเป็นประเพณีทำบุญใหญ่ของชาวระนอง ซึ่งมักจะตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี
สำหรับปีนี้ 2555 จะมีการสมโภชเจดีย์และห่มผ้าเจดีย์ ในวันที่ 29 พฤษภาคม ถึง 4 มิถุนายน  การแห่ผ้าเพื่อนำไปห่มผ้าพระเจดีย์ยิ่งใหญ๋กว่าทุกปี

0 ความคิดเห็น :

Popular Posts

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | hotel in ranong , Ranong the best price