วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

รวมใจชาวระนอง ปั้นลูกบอล EM ที่พงไล้

หอการค้าจังหวัดระนองยุคใหม่ โดยคนรุ่นใหม่ คุณนฤมล ขรภูมิ ประธานหอการค้าจังหวัดระนอง นักธุรกิจหญิงสาวมั่นของระนอง ชักชวนเพื่อนพ้องน้องพี่ ชาวระนอง ปั้นบอล Emสุ่ดฮิต ส่งช่วยผู้ประสพภัยน้ำท่วม  โดยใช้สถานที่ของศาลเจ้าพงไล้จังหวัดระนอง เป็นโรงงานปั้นบอล ศาลเจ้าพงไล้ก็ใจดี รับเลี้ยงอาหารสำหรับผู้มาปั้นบอล ระนองมีหลายน้ำ น้ำแร่ น้ำฝน น้ำทะเล น้ำตก ตอนกลางคืนก็น้ำเต้าหู้  แต่ที่ขาดไม่ได้เลยคือความร่วมมือร่วมใจของชาวระนอง นั้นคือ น้ำใจของชาวระนอง

03

คุณนฤมลหรือเปิ้ลแจ้งว่าถ้าใครมาเที่ยวระนองสนใจจะทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ ตอนนี้เชิญได้ที่ ศาลเจ้าพงไล้ ท่าเรือสพานปลาระนอง นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปช่วยกันปั้น EmBall เพื่อส่งให้กับผู้ประสพภัย นอกจากนี้ศาลเจ้าพงไล้ ยังมีเทพเจ้าหลายองค็ให้เคารพกราบไหว้ ขอพร เพื่อความเป็นศิริมงคล เข่น เจ้าแม่กวนอิม เทพเจ้าไฉ่ซิ่งเอียง 

ตามความเชื่อของชาวจีน เมื่อเราเดินเข้าไปในศาลเจ้า เทวดาจะคุ้มครองเรา ถ้าเรามีเรื่องเดือดร้อน หรือ สิ่งไม่ดีในตัวเรา เมื่อเราเหยียบเท้าเข้าสู่เขตศาลเจ้า เหนือศรีษะของเรา 2 เมตร เราจะได้รับการปัดเป่าทุกข์โดยอัตโนมัติ จากเทพเจ้าอันศักดิ์สิทธิ ที่ทรงสถิตย์ณ.ศาลเจ้าพงไล้แห่งนี้  แล้วถ้าเรานั่งปั้นลูกบอล EM ในศาลเจ้า ขณะปั้นจิตเป็นสมาธิ เพราะใจเราจดจ่อกับความกลมของลูกบอล บุญนี้มหาศาล สมาธินี้ไม่เพียงช่วยเราเท่านั้น แต่จิตสมาธิที่รวมกันเป็นหนึ่งในขณะปั้นลูกบอลEM จะช่วยให้ประเทศไทยข้ามพ้นวิกฤตได้ ช่วยให้พี่น้องชาวไทยของเราพ้นความลำบากนี้ไป

06

04

05

สำหรับความร่วมมือร่วมใจในครั้งนี้ คุณนฤมล ขรภูมิ ประธานหอการค้าจังหวัดระนอง ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือกับหอหารค้าจังหวัดระนองเป็นอย่างดี ทั้งภาครัฐ เอกชน ความสามัตคีในครั้งนี้ ส่งผลให้จังหวัดระนองเจริญรุ่งเรือง และหอการค้าขอรับบริจาคถุงอาหารสัตว์ ถุงปุ๋ยเก่า เพื่อใช้ pack EM Ball ที่เสร็จแล้ว ส่งไปให้ผู้ประสบภัยค่ะ สนใจบริจาคได้ที่ สนง. หอการค้าจังหวัดระนอง นะคะ 077-823902

ขอบพระคุณภาพประกอบจากนายโอ๋ พรชัย

www.ranongtour.com

0 ความคิดเห็น :

Popular Posts

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | hotel in ranong , Ranong the best price