วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2554

บ้านทะเลนอก

บ้านทะเลนอก

เป็นชุมชนที่นับถือศาสนาอิสลาม มีวิถีชีวิตความเป็น อยู่ที่พึ่งพิงธรรมชาติในป่าชายเลนและอยู่อย่างพอ เพียง โดยชุมชนสามารถบริหารจัดการแหล่งท่อง เที่ยวได้เป็นอย่างดี มีการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ นัก ท่องเที่ยวสามารถศึกษาเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตชุมชน ศึกษา ระบบนิเวศป่าชายเลน และประกอบกิจกรรมท่องเที่ยว เชิงนิเวศได้หลากหลาย ทำให้ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จากโครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2551 ติดต่อ 2/5 หมู่ที่ 1 ต.กำพวน  อ.สุขสำราญ จ.ระนอง โทรศัพท์ 08 7384 8437

0 ความคิดเห็น :

Popular Posts

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | hotel in ranong , Ranong the best price