วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2554

กิจกรรม ไหว้พระ ในจังหวัดระนอง

เมื่อมาเยี่ยมเยือนเมืองระนอง นักท่องเที่ยวบางท่านต้องการไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธ์ในเมืองระนอง สำหรับจังหวัดระนอง มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ากราบไหว้เคารพบูชา ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ท่านและครอบครัว อันเนื่องมาจากชาวระนองพื้นเพดั้งเดิมเป็นคนจีน ก็จะมีสถานที่แบบจีนให้ไหว้ก็หลายแห่ง

สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองระนอง ถือเป็นหน้าตาและแหล่งท่องเที่ยวเมืองระนอง

ศาลหลักเมืองระนอง ตั้งอยู่บนถนนเพิ่มผล ตรงข้ามกับสำนักงานเทศบาลเมืองระนอง โดยศาลหลักเมืองแห่งนี้ มีพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๓๓ และมีการบวงสรวงทุกปี ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ของทุกปี จะมีการบวงสรวงโดยพรามณ์ จากสำนักพระราชวังเป็นผู้ประกอบพิธี ซึ่งในแต่ละปีมีประชาชน และนักท่องเที่ยวตั้งใจเดินทางมาบูชาอธิษฐานขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว
อนุสาวรีย์เจ้าเมืองระนอง พระยาดำรงสุริตั้งอยู่บนถนนเพิ่มผล โดยได้นำรูปปั้นมาประดิษฐาน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2543 สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี เจ้าเมืองระนองคนแรก  เป็นผู้ทำคุณประโยชน์แก่บ้านเมือง และท้องถิ่น รวมถึงเป็นที่น่าสนใจในความป็นมาของระนอง อันเกิดจากต้นตระกูล ณ.ระนอง ด้านข้างถัดจากอนุสาวรีย์เป็นคลองหาดส้มแป้น ด้านหลังติดสวนสาธารณะ ด้านหน้าเป็นศาลหลักเมืองระนอง
หอพระเก้าเกจิ ระนอง ตั้งอยู่ใกล้กับพระราชวังรัตนรังสรรค์ สร้างเมือปี พ.ศ.๒๕๒๕ ซึ่งเป็นปีเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ ๒๐๐ ปี  โดยเป็นหอที่ประดิษฐานรูปเหมือนของพระเกจิอาจาร์ยชื่อดังภาคใต้ ได้แก่ หลวงพ่อจันทร์ หลวงปู่ทวด หลวงพ่อนุ้ย หลวงพ่อรื่น หลวงพ่อเบี้ยว หลวงพ่อติ้ว หลวงพ่อลอย หลวงพ่อน้อย และหลวงพ่อบรรณ ซึ่งถือเป็นสถานศักด์สิทธิ์ อีกแห่งหนึ่งซึ่งชาวระนอง รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศนิยมมาสักการะบูชา
เจดีย์ดาทุ  เจดีย์ศิลปะแบบพม่าอายุกว่า 70 ปี และภายในมณฑปของพระอุโบสถยังเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุ และมีพระพุทธรูปยืนทรงเครื่องลวดลายงดงามมาก ตั้งอยู่บนถนนชาติเฉลิม เป็นวัดแรกของจังหวัดระนองอายุกว่า 100 ปีสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ รัชกาลที่ 5
จวนเจ้าเมืองระนอง เป็นจวนของเจ้าเมืองระนองคนแรก คือ พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี หรือท่านคอซูเจียง เป็นแหล่งโบราณสถานแห่งหนึ่งที่สำคัญของระนอง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ เส้นถนนเรืองราษฏร์ ตัดเข้าถนนกิจผดุง ใกล้กับตลาดเช้า หรือชาวบ้านเรียกว่าตลาดสะพานยูง

ไหว้พระเกจิดังระนอง

วัดบางนอน       "หลวงพ่อด่วน ถามวโร" อดีตเจ้าอาวาสวัดวารีบรรพต (วัดบางนอน) อ.เมือง จ.ระนอง พระสงฆ์ผู้สร้างปาฏิหาริย์เหนือคำบรรยาย เมื่อกายสังขารของท่านเผาไม่ไหม้ ในวันพระราชทานเพลิงศพจนเป็นข่าวดังไปทั่วประเทศ ท่านเป็นหนึ่งในพระเกจิอาจารย์ที่ร่วมปลุกเสกพระหลวงปู่ทวดเนื้อว่าน วัดช้างให้ รุ่นแรก ปี 2497      และสร้างตำานานพระหลวงปู่ทวด วัดบางนอน จนดังกระฉ่อนไปด้วยประสบการณ์ความเข้มขลังลวงพ่อด่วนวัดบางนอน
วัดหน้าเมือง  " หลวงพ่อติ้ว" หลวงพ่อติ้ว สุวณโณ เจ้าอาวาสองค์ที่ ๔ ของวัดสุวรรณคีรีวิหาร  เป็นพระเกจิผู้ทรงคุณมากและเป็นหมอยา ปฏิบัติในพระธรรมวินัยเคร่งครัดมาก ชาวระนองให้ความเคารพนับถือ และมากราบไหว้ขอพรในเรื่องของสุขภาพ เรื่องราวของท่านน่าสนใจมาก เชื่อกันว่าท่านเลี้ยงเสือเหมือนเลี้ยงแมว
วัดหาดส้มแป้น หลวงพ่อสงฆ์ เป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมาก เป็นที่เคารพสัการะของชาวเหมืองหาดส้มแป้น ชำนาญเรื่องยารักษาโรคและสมุนไพรต่างต่าง  สำหรับวัดนี้ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของระนอง
วัดด่าน (วัดอุปนันทาราม)  "หลวงพ่อบรรณ"พระครูศีลพงษ์คณารักษ์ (บรรณ พุทฺธสโ ร) (พ.ศ. ๒๔๓๖ - พ.ศ. ๒๔๖๓) เจ้าอาวาสรูปแรก,เจ้าคณะจังหวัดระนองรูปแรก   หลวงพ่อบรรณได้นำความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาทั้งวัฒนธรรมไทยมาเผยแพร่ให้ชาวระนอง ในครั้งนั้นให้รู้จักและถือปฎิบัติ ทั้งนี้เนื่องจากว่าในห้วงเวลานั้น ระนองเป็นจังหวัดที่ตั้งขึ้นใหม่ ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวจีนที่ผู้สำเร็จราชการเมืองระนองพาเข้ามาเพื่อทำเหมืองแร่ ท่านจึงเป็นที่เคารพนับถือ และเลื่อมใสศรัทธาของชาวไทยและชาวจีนในจังหวัดระนอง ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ เป็นเจ้าคณะจังหวัดได้รับการยอมรับนับถือว่าเป็นเกจิอาจารย์ที่ศักดิ์สิทธิ์ แม้แต่ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามยังมาบนบานเมื่อมีภัย วัดด่านเป็นที่บรรพชาของสามเณรปั่น เสน่ห์เจริญ ภายหลังเป็นพระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทะ) ท่านมักปรารภเสมอเมื่อมาระนองว่า "ที่นี่เป็นที่เกิดของฉัน ถ้าไม่มีวัดนี้ป่านนี้ชีวิตฉันไม่รู้จะเป็นอย่างไร
วัดบ่อน้ำร้อน (วัดตโปทาราม) สำหรับวัดนี้ตั้งอยู่ใกล้สวนสาธารณะรักษะวาริน วัดนี้มีน้ำร้อนสำหรับบริการนักท่องเที่ยว สำหรับพระที่ควรกราบไหว้ คือพระสังคจาย ตั้งอยู่บนเขา สวนสาธารณะรักษะวาริน
วัดนกงาง พระครูอุดมคุณาจารย์ (รื่น คัมภีโร)  อดีตเจ้าอาวาสวัดนกงาง ท่านเกิดเมื่อปี พ.ศ.๒๔๔๔ ที่บ้านน้ำจืด อำเภอกระบุรี อุปสมบทเมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๒ ที่วัดศิลาลาย อำเภอบกเบี้ยน จังหวัดมะริด ประเทศพม่า ท่านได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ในระยะ ๓ - ๔ ปีแรก เพราะวัดอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ท่านมุ่งเน้นไปในทางปฎิบัติ ภายหลังได้ย้ายมาศึกษาปฎิบัติธรรมที่วัดสุวรรณคีรี จังหวัดระนอง
วัดจันทาราม  หลวงพ่อจันทร์ เดิมท่านเป็นพระภิกษุชาวพม่า จำพรรษาอยู่ที่วัดขี้ไฟ (เถ้า) ในประเทศพม่า ต่อมาพระยารัษฎานุประดิษฐ์ ฯ (คอซิมบี้ ณ ระนอง) เมื่อครั้งเป็นที่พระยาอัษฎงคตทิศรักษา เจ้าเมืองกระบุรี มีความเลื่อมใสศรัทธาได้นิมนต์ท่านมาตั้งสำนักสงฆ์อยู่ในตำบลน้ำจืด เมืองกระบุรี โดยสร้างวัดประทุมธาราเทพนิมิตร ต่อมาได้พัฒนาขึ้นเป็นวัดอย่างสมบูรณ์ หลวงพ่อจันทร์เป็นพระภิกษุที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย สันโดษและมีเมตตาธรรมสูง ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดประทุมธารา ฯ อยู่ถึง ๒๒ พรรษา มรณภาพเมื่อปี พ.ศ.๒๔๕๕ อายุได้ ๘๐ ปีเศษ บรรดาผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาจึงได้เปลี่ยนชื่อวัด เพื่อเป็นเกียรติและอนุสรณ์แก่ท่านว่า วัดจันทาราม ชาวบ้านเรียกว่า วัดน้ำจืด
สำนักสงฆ์สามัคคีธรรม  หลวงพ่อเบี้ยว อุปกิจโจ  เกิดเมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๑  ที่ตำบลบ้านทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี อุปสมบทเมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๖  ณ วัดวังตะวันตก อำเภอเมือง ฯ แล้วได้ไปจำพรรษาตามที่ต่าง ๆ ครั้งสุดท้ายจำพรรษาอยู่ที่สำนักสงฆ์สามัคคีธรรม ตำบลกะเปอร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๘ เมื่อได้มาจำพรรษาที่สำนักสงฆ์สามัคคีธรรม ท่านก็ได้พัฒนาสำนักสงฆ์แห่งนี้เรื่อยมา โดยได้ขอบริจาคที่ดินเพิ่มอีก ๑๐ ไร่เศษ จากเดิมที่มีอยู่เพียง ๓ ไร่เศษ เริ่มขออนุญาติสร้างวัดเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๓ และสร้างอุโบสถ พัฒนาวัดจนเจริญรุ่งเรืองสืบมา และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ในปี พ.ศ.๒๕๑๓  ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดธรรมาวุธาราม ได้รับการคัดเลือกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๕ ขณะดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส หลวงพ่อเบี้ยวได้ปกครองคณะสงฆ์โดยสามัคคีธรรม อบรมผู้ที่เข้ามาบวชเรียนด้วยความรัก ความเมตตา ให้ผู้ที่มาบวชเรียน มีความรู้ในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีท่านได้ถึงแก่มรณภาพเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๗  ที่วัดธรรมาวุธาราม ท่านนับเป็นเกจิอาจารย์รูปหนึ่งที่ชาวระนองเลื่อมใสศรัทธา

ไหว้พระเทพเจ้าจีน

ศาลเจ้าพงไล้ ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือสะพานปลา ประกอบด้วยเทพเจ้าตามความเชื่อของชาวจีน
ศาลเจ้าต่ายแต้เอี๋ย นับเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ของเมืองระนอง ตั้งอยู่บนถนนเรืองราษฎ์ ในตัวเมืองระนอง
สำหรับการไหว้พระขอพรเมื่อมาถึงระนอง ยังมีเรื่องราวน่าสนใจ และน่าติดตามอีกมากมาย เป็นประเพณีจีน ไทย ผสมกันไป
สนใจข้อมูลสอบถามรายละเอียดข้อมูลท่องเที่ยวได้ www.ranongtour.com

0 ความคิดเห็น :

Popular Posts

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | hotel in ranong , Ranong the best price