วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ตำนานเมืองระนอง

ตำนานเมืองระนอง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเรียบเรียงประทานสกุล ณ.ระนอง ครั้งแรกพิมพ์เมื่อเดือน มกราคม พ.ศ.๒๔๗๑ ครั้งที่ ๒ พิมพ์เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๔ เมื่อคราวพระยาประดิพัทธภูบาล (คอยู๋เหล่ ณ.ระนอง) ได้เป็นพระยาชิงช้าได้ขออนุญาติให้พิมพ์แจกในงาน
พระราชวังรัตนรังสรร
แบ่งเป็น ๕ ตอน ดังนี้
ตอนที่๑ ตำนานในสมัยโบราญ
ตอนที่๒ ยกเมืองระนองเนหัวเมืองจัตวา
ตอนที่๓ เรื่องตั้งข้าหลวงประจำหัวเมืองฝ่ายตะวันตก
ตอนที่๔ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ.เมืองระนอง
ตอนที่๕ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระมงกูฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ.เมืองระนอง
คัดลอกจาก ประชุมพงศาวดาร เล่ม  29
เมืองระนอง ในอดีต จัดว่าเป็นหัวเมืองที่สำคัญเพราะติดเขตแดนพม่า สมัยก่อนมะริด ยังเป็นของไทย แต่เมื่อตัดเมืองมะริดให้พม่า ระนองจึงเป็นเมืองชายแดนที่สำคัญ การเดินทางในสมัยก่อนก็ลำบาก แต่ชาวระนองมีโอกาสรับเสด็จพระมหากษัตริย์ ถึง 3 พระองค์ อีกทั้งเป็นเมืองที่ไกลจากเมืองหลวง แต่ยังสามารถสร้างที่ประทับแรมได้งามสง่าน่าทึ่งมาก
ranong attraction
ranongtour.com

0 ความคิดเห็น :

Popular Posts

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | hotel in ranong , Ranong the best price