วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2554

รู้จักเมืองระนอง

เจ้าเมือง ศาลหลักเมือง1
ระนอง เป็นจังหวัดแรกของภาคใต้ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งอันดามัน หรือมหาสมุทรอินเดีย มีชายแดนติดกับประเทศพม่า อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เป็นระยะทางประมาณ 568 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวมทั้งพื้นดิน และเกาะแก่งต่างๆ  ในเขตปกครอง มากเป็นอันดับที่ 60 ของประเทศ คือมีเนื้อที่ 3,298.045 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,061281 ไร่
สภาพภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นภูเขา และป่าไม้ จังหวัดระนองมีรูปร่างเรียวยาว และแคบ มีส่วนที่ยาวที่สุดประมาณ 169 กิโลเมตร และส่วนที่กว้างที่สุด 44 กิโลเมตร สำหรับส่วนที่แคบที่สุดของจังหวัด       หรือคอคอดกะ (กิ่วกะ) อยู่ในท้องที่อำเภอกระบุรี ซึ่งมีความกว้างเพียง 9 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้
ทิศเหนือ ติดกับอำเภอท่าแซะ
ทิศตะวันออก ติดกับอำเภอเมืองชุมพร  อำเภอสวี  และอำเภอพะโต๊ะ และจังหวัดสุราษฏร์ธานี
ทิศตะวันตก ติดกับทะเลอันดามัน และประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า
ทิศใต้ ติดกับอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
การปกครอง จังหวัดระนองแบ่งการปกครองออกเป็น 5 อำเภอ คือ    อำเภอเมือง   อำเภอกระบุรี อำเภอกระเปอร์ อำเภอละอุ่น อำเภอสุขสำราญ
ภูมิอากาศ  มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของระนอง เป็นภูเขาสลับซับซ้อน คิดเป็นร้อยละ 86 ของเนื้อที่จังหวัด มีเกาะแก่งน้อยใหญ่ในทะเลอันดามันอีก 62 เกาะ และได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จึงส่งผลให้มีฝนตกมากถึงปีละ 8 เดือน จังหวัดระนอง มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูฝน ระหว่างเดือน พฤษภาคม-ธันวาคม ฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ฤดูหนาว ในช่วงเดือนมกราคม ซึ่งไม่หนาวเกินไป เพราะมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 26-28 องศาเซนเซียส เหมาะแก่การพักผ่อน
โดยเฉพาะหน้าหนาวช่วงเดือนมกราคม อากาศดีมาก ชาวระนองส่วนใหญ่จะพักผ่อนด้วยการแช่น้ำแร่ ช่วงเช้าและบ่าย ทำให้ร่างกายอุ่นสบาย สามารถนอนแช่น้ำแร่ร้อนได้นานและสบาย

0 ความคิดเห็น :

Popular Posts

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | hotel in ranong , Ranong the best price