วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554

จวนเจ้าเมืองระนอง ตอนที่ 3

ทางเข้า ซินจู้ (Tablet)

ระนอง จวนเจ้าเมืองระนอง
ซินจู้ (Tablet) ศาลบรรพบุรุษตระกูลณ.ระนอง ป้ายหน้าซินจู้ อ่านว่า "เถาหยัง" มีความหมายว่า "ดวงตะวันอันสูงส่ง" ตัวอักษรมุมล่างซ้าย มีความหมายว่า บ้านหลังนี้มากไปด้วยแก้วแหวนเงินทอง บ้านหลังนี้มากไปด้วยขุนนาง
ในจวนเจ้าเมืองระนอง ยังมีประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับเมืองระนอง และของใช้จีนโบราญสมัยก่อนมากมาย นอกจากนักท่องเที่ยวได้สัมผัสความเก่าแก่ของสิ่งของเครื่องใช้โบราญ อาทิ กล้องสูบยาท่านคอซิมก้อง พวงหรีดเหล็ก ซึ่งพระราชทานโดยกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ยังได้รับปรัชญาในการดำรงชีวิตแบบชาวจีน การตั้งตระกูลของชาวจีน ซึ่งมีวิสัยทัศน์ไกลมาก น่าศึกษา
 3 บ่อน้ำและบ่อพักน้ำร้อน
บ่อน้ำและบ่อพักน้ำร้อน บ่อน้ำทำไว้เพื่อใช้ภายในบริเวณจวน มี ๗ บ่อ และที่สำคัญคือบ่อพักน้ำร้อน ซึ่งก่อด้วยอิฐเป็นรูปบ่อสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก และมีความลึกประมาณ ๑-๑.๕๐ เมตร มีทางน้ำไหลเข้าอยู่ทางด้านทิศใต้มาจนถึงบ่อพัก และจากบ่อพักมีทางน้ำไหลออกไปนอกกำแพงด้านทิศเหนือ ทางน้ำนี้ก่อด้วยอิฐมีความลึกและกว้างประมาณ ๓๐-๔๐ เซนติเมตร เหตุผลของการทำบ่อพักน้ำร้อนนี้เนื่องจากความเชื่อของคนจีนว่า  บริเวณพื้นที่อยู่อาศัยนั้นเป็นพื้นที่ร้อน จึงต้องทำทางน้ำไหลผ่านพื้นที่เพื่อให้พื้นที่มีความเย็น ตามหลักโหราศาสตร์ของคนจีน และผู้อยู่อาศัยพื้นที่นั้นจะอยู่เย็นเป็นสุข

0 ความคิดเห็น :

Popular Posts

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | hotel in ranong , Ranong the best price