วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2553      แม้ว่าในเมืองไทยจะมีแหล่งน้ำพุร้อนอยู่มากมายหลายแห่งแต่ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักมานานและเก่าแก่มากที่สุด คือ น้ำพุร้อนธรรมชาติเมืองระนอง  ด้วยความเป็นมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ทำให้น้ำพุร้อนแห่งนี้มีความพิเศษต่างจากที่อื่น คือน้ำที่พุขึ้นมานั้นมีอุณหภูมิสูงถึง 65 องศาเซลเซียส ทำให้น้ำแร่มีความสะอาด บริสุทธิ์สูง จนสามารถดื่มได้ทันทีจากแหล่งกำเนิด ซึ่งพุน้ำร้อนลักษณะนี้มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลกสิ่งที่เป็นประจักษ์พยานสำคัญ  คือพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งเสด็จประพาสเมืองระนองเมื่อปี ร..109 หรือ พ..2433 และ พระองค์ท่านได้พระราชทานชื่อถนนสายต่างๆ ในตัวเมืองระนอง และถนนสายหนึ่งพระราชทานชื่อว่าถนนชลระอุ แปลว่าถนนน้ำร้อน เป็นถนนที่ออกจากตัวเมือง   ไปยังบ่อน้ำพุร้อนอันมีชื่อเสียงของเมืองระนอง ต่อมาในปีร..128 หรือพ..2452 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ครั้งดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารได้เสด็จประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้และได้พระราชนิพนธ์ จดหมายเหตุประพาสใต้โดยทรงใช้นามแฝงว่า นายแก้ว ทรงเล่าถึงบ่อน้ำพุร้อนเมืองระนองไว้ว่า


น้ำพุมานั้นร้อนจัดเท่าๆ น้ำต้มเดือดและใช้ได้เช่นเดียวกับชงน้ำชากินก็ได้ต้มไข่ในบ่อก็สุกอยู่ข้างจะดีมาเสียแต่มาอยู่เสียในที่ซึ่งไปมายาก... ถ้าเป็นที่เมืองนอกคงจะมีผู้คิดทำที่กินน้ำและอาบน้ำขึ้นเป็นแน่และน้ำจากบ่อนั้นถ้ากรอกขวดปิดกระดาษให้งามๆ อาจจะขายได้ราคาแพงๆ ก็ได้...      น้ำแร่ต่างๆ ที่ฝรั่งกรอกขวดมาขายเป็นยานั้นก็ไม่ผิดอะไรกับเช่นน้ำแร่ที่เรียกว่า เอเวียง เป็นต้น


   จากหลักฐานดังกล่าวข้างต้นบ่งชี้ให้เห็นว่า น้ำพุร้อนธรรมชาติระนอง เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่ามหาศาลและคุณประโยชน์นานัปการแต่ได้ถูกทอดทิ้งและไม่มีผุ้ใดเห็นคุณค่ามาเป็นเวลากว่าหนึ่งร้อยปี และไม่เคยมีผู้ใดคิดไตร่ตรองที่จะนำน้ำแร่ธรรมชาติระนองนี้มาพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดความเจริญและพัฒนาแก่จังหวัดระนองและประเทศไทยให้ทัดเทียมประเทศในแถบยุโรปและอเมริกา        

     จนกระทั่งในปี พ..2528 การแจ้งเกิดของโรงแรมจันทร์สม ธารา (เดิม) หรือ โรงแรมจันทร์สม ฮอท สปา ระนอง ในปัจจุบัน ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการจุดประกายฉายแสงของน้ำแร่ธรรมชาติระนองอันทรงคุณค่าให้ประจักษ์แก่สายตาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ดังนั้น การนำน้ำแร่ธรรมชาติมาพัฒนาเพื่อสร้างงานและความเจริญสู่จังหวัดจึงเริ่มขึ้นโดยการเน้นการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควบคู่กับไปจากก้าวแรกเมื่อ 16 ปีที่แล้วจวบจนทุกวันนี้โรงแรมจันทร์สมฯ  ได้นำน้ำแร่ธรรมชาติระนองมาพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทั่วโลก

0 ความคิดเห็น :

Popular Posts

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | hotel in ranong , Ranong the best price