วันพุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2551

ระนองเมืองน้ำแร่

คุณรู้จักระนองไหมเอ่ยเมืองฝนแปดแดดสี่,เมืองน้ำแร่,เมืองคอคอดกะ,เมืองชายแดนพม่า,เมืองทะเลเมืองป่าธรรมชาติ,เมืองประมง,เมืองเหมืองแร่,เมืองที่สร้างเจ้าเมือง  ระนองเมืองน้ำแร่การแช่น้ำแร่แท้ง่ายๆ ด้วยตัวของท่านเอง
คุณมาเที่ยวระนองหรือยัง วันนี้เรามีแพ็กเก็ตดีดีมาฝาก
แช่น้ำแร่นอง ท่องสองประเทศ(พม่า)ราคาพิเศษ 3,800 บาทต่อท่าน

แพ็คเกตท่องเที่ยวระนอง 3 วัน 2 คืน

วันแรก
16.45.น. ยินดีต้อนรับสู่เมืองระนอง ออกเดินทางจากสนามบินระนองเพื่อเข้าชมธรรมชาติ ณ.บ่อน้ำพุ
ร้อนรักษะวาริน นั่งแช่เท้าในน้ำแร่กับบรรยากาศธรรมชาติ สัมผัสชีวิตยามเย็นของชาวระนอง
เข้าที่พักของ โรงแรมจันทร์สม ฮอท สปา ระนอง ต้อนรับด้วยเครื่องดื่มเย็นๆ ผ่อนคลาย
กับการแช่น้ำแร่ร้อนธรรมชาติ HOT SPA ในอ่างจากกุซซี่ขนาดใหญ่ แยกชาย-หญิง ด้วย
อุณหภูมิ 42 องศา ผ่อนคลายด้วยการนวดเพื่อสุขภาพ อาทิ เช่น นวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า
นวดอโรม่า นวดหินร้อน เมนูอื่นๆ อีกมากมาย
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารอิงธาร ของโรงแรมจันทร์สม ฮอท สปา ระนอง ด้วยอาหารพื้นเมืองแสนอร่อย และสนุกสนานกับการร้องเพลงคาราโอเกะ หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง
06.00 น. อาบน้ำแร่ร้อนธรรมชาติเพื่อ เรียกความสดชื่นให้กับร่างกาย
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า อาหารพื้นเมือง ณ ห้องอาหารภูธารา บรรยากาศร่มรื่นริมธารน้ำแร่
08.00 น. พร้อมกันที่ล็อบบี้ของโรงแรมฯ เพื่อเตรียมออกเดินทางไปยังท่าเรือสพานปลา
09.00 น. เดินทางถึงท่าเรือท่าเรือสะพานปลาระนอง – วิกตอเรียพอยท์ (เกาะสอง) สัมผัสทัศนียภาพที่ สวยงามทั้งสองฟากฝั่ง ท่องทะเลอันดามัน สักการะองค์พระโพธิ์สัตว์กวนอิม ที่ประทับยืนบนตัวมังกร ณ.เกาะสาระนีย์(เกาะผี) ในอดีตสมเด็จย่า ทรงเคยเสด็จมาประทับแรมชั่วคราว ถึงท่าเรือ เกาะสอง ท่านสามารถชมความงามพระพุทธไสยยาสน์ขนาดใหญ่โดดเด่นสง่าบนเนินเขา ถึงฝั่งเกาะสองนำท่านเยี่ยมชมอนุสาวรีย์บุเรงนอง กษัตริย์ลือนามของพม่า เดินทางสู่วัดปิตอเอ (เจดีย์ชเวดากอง จำลอง ) สักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่ สักการะพระนอนขนาดใหญ่และชมเจดีย์สถาปัตยกรรมของพม่า นำท่านสู่ตลาดเกาะสองหรือเรียกว่า ซุปเปอร์มาเก็ตสัมผัสวิถีชีวิตของชาวพม่า ชมและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง เช่น พลอย เครื่องหวาย เครื่องเขินพม่า เครื่องประดับที่ทำจากเปลือกหอยและงาช้าง
12.00 น. ถึงท่าเรือระนอง - รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ร้านอาหารคุ้นลิ้น หรือร้านอาหารในระดับเดียวกัน
13.30 น. เดินทางไป จวนเจ้าเมืองระนอง ชมประวัติศาสตร์เมืองระนอง หลังจากนั้นเยี่ยมชมพระราชวังรัตนรังสรร สถาปัตยกรรมที่สวยงาม จำลองจากที่ประทับแรมซึ่งครั้งหนึ่งสมเด็จพระจุลจอมเกล้าทรงเสด็จประภาส สักการะศาลหลักเมือง และอนุสาวรีย์เจ้าเมืองระนอง (คอซู้เจียง)
16.30 น ชมพระอาทิตย์อัสดงฝั่งทะเลอันดามัน และเยี่ยมชม ท่าเรือระนอง รัปทานอาหารเย็นในบรรยากาศริมทะเลอันดามัน ที่ร้านอาหารเคียงเล หรือร้านอาหารในระดับเดียวกัน
18.00 น หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัยกลับโรงแรมฯ ผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการอาบน้ำแร่ร้อนธรรมชาติ ที่ จันทร์สม ฮอท สปา ระนอง
วันที่สาม
06.00 -10.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภูธารา โรงแรมจันทร์สม ฮอท สปา ระนอง
อิสระตามอัธยาศัย สนุกสนานเต็มอิ่มกับการแช่น้ำแร่ร้อนธรรมชาติสลับการว่ายน้ำในสระน้ำแร่เย็น ในบรรยากาศธรรมชาติ เพื่อเรียกความสดชื่นให้กับร่างกายยามเช้า
11.00 น. Check Out ออกจากที่พัก เลือกซื้อของฝากที่ระลึก 3 ก. กะปิ กาหยู กุ้งแห้ง ของฝากเลื่องชื่อเมืองระนอง หรือเลือกซื้อมุก ผ้าปาเต๊ะ สินค้าพื้นเมืองของระนอง
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ.อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว เดินชมบรรยากาศน้ำตกสวยงาม หรือลงเล่นเพื่อสัมผัสความเย็นของน้ำตกสีเขียว กรณีกลับรถทัวร์ ส่งกลับโรงแรมและเช็คเอาท์ช่วงเย็น ส่งขึ้นรถทัวร์
14.30 น. ออกเดินทางไปสนามบินจังหวัดระนอง เพื่อขึ้นเที่ยวบิน สายการบินไทยแอร์เอเชีย
ออกเดินทางเวลา 16.45 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 17.50 น. โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ
เดินทาง 2ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,000บาท(พักเดี่ยวชำระเพิ่ม 1,000 บาท)
วันหยุดนักขัตฤกษ์กรุณาตรวจสอบราคาอีกครั้ง
อัตราค่าบริการนี้รวม
- ห้องพักซูพีเรีย โรงแรม จันทร์สม ฮอท สปาระนอง 2 คืน , อาหาร 6 มื้อและเครื่องดื่ม
รวมพาหนะรถ เรือ รับ-ส่งสนามบินและตลอดโปรแกรมกิจกรรมท่องเที่ยว(เรือข้ามไปวิกตอเรีย
พอยท์ค่าผ่านแดน รถนำเที่ยวบนเกาะวิกตอเรียพอยท์)
- บริการอาบน้ำแร่ร้อนธรรมชาติ โรงแรมจันทร์สมฮอท สปา ระนอง
-ประกันภัยอุบัติเหตุ100,000บาท
หมายเหตุ
- ราคานี้ไม่รวมค่าใช้บริการการนวดสปาทุกชนิด
- ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทางจากกรุงเทพ-ระนอง
- ทางโรงแรมบริการรับจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับกรุงเทพ-ระนอง
- ทางโรงแรมบริการรับจองตั๋วรถทัวร์ไป-กลับกรุงเทพ-ระนอง
- รายการทัวร์เกาะสองสามารถเปลี่ยน เป็นทัวร์เกาะสน(เกาะคาสิโน)
- เตรียมรูปถ่าย1นิ้วจำนวน3รูปพร้อมสำเนาบัตรประชาชน จำนวน1ใบ
(โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
สำรองแพ็คเกตและห้องพักติดต่อ
คุณรัชนี 0813579290 คุณพงศกร0814660353,0863687055
โรงแรมจันทร์สมฮอทสปาระนอง
2/10หมู่1ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง85000
โทร.077811510,077822516-9แฟ็ก: 077835529
1 ความคิดเห็น :

dazy กล่าวว่า...

ไปเที่ยวมาสนุกมาก ฝากรูปมาให้เพื่อนๆดู

Popular Posts

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | hotel in ranong , Ranong the best price